LiftingControl LiftingControl LiftingControl

Disclaimer

X

Disclaimer LiftingControl BV

Gebruik van deze , door LiftingControl BV ontwikkelde website, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. 

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de bezoeker instemt met het onderstaande; 

LiftingControl BV verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld en datwij ernaar streven om alle informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. LiftingControl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de daarop genoemde producten en productdetailszonder voorafgaande waarschuwing te veranderen.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of opdrachten die gebaseerd zijn op de gegeven informatie of dievoortvloeit uit het gebruik van onze site. 

In het geval dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt door middel van een aanvraag, garanderen wiju dat deze gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt om u van dienst te zijn en niet worden bekendgemaakt aan derrden. 

Zonder schriftelijke toestemming van LiftingControl is het niet toegestaan om de op de site genoemdeinformatie geheel of ten dele over te nemen. 

copyright LiftingControl 2009